Föreläsning

Är du eller dina medarbetare stressade?

Mind for Life erbjuder föreläsningar för att öka företagsledningens och medarbetarnas medvetenhet kring vad stress är, hur ni upptäcker stressignaler och vilka hälsofrämjande faktorer som kan bidra till en hållbar arbetsmiljö för alla anställda.

Exempel på föreläsningar:

  • Stress - prestation - återhämtning (fokus på individ)
  • Hållbara medarbetare en nyckel till framgång (fokus på en hälsosam organisation, hälsofrämjande ledarskap & medarbetarskap)
  • Riskfaktorer och samband mellan psykosocial arbetsmiljö och stress och utmattningssyndrom 
  • Mindfulness på arbetsplatsen (föreläsning som varvas med mindfulnessövningar)

Jag ger föreläsningar på både svenska och engelska. Självklart anpassar jag innehåll och upplägg utifrån er organisation.

 

Referens från tidigare uppdrag

   Annika var hos vårt team på Volvo Cars och hade en mycket uppskattad föreläsning om Mindfulness. Det var en interaktiv stund med både teori och praktik och vi fick alla med oss verktyg som vi direkt kunde börja använda i vår vardag.

Att Annika själv kommer från arbetslivet i en stor organisation gjorde att hon också lätt kunde sätta sig in i våra utmaningar runt stress, många möten, många leveranser mm