OM MIND for LIFE - FÖR ETT HÅLLBART ARBETS-LIV

Mind for Life erbjuder effektiva verktyg för att förebygga stress och främja hälsa för att få en organisation med hållbara medarbetare –
för ett hållbart arbets-liv.


  

Hur mår dina medarbetare - egentligen?

Stress och psykisk ohälsa är de nya folksjukdomarna i Sverige. Och idag är stress och psykosocial arbetsmiljö viktiga frågor för alla företag att arbeta med.
Så stor andel som 44 procent av alla sjukskrivningar idag, är en psykiatrisk diagnos där majoriteten utgörs av reaktioner på svår stress, som exempelvis utmattningssyndrom.

Men, hur stor sjuknärvaro är det på din arbetsplats?
Individer som mår dåligt på grund av stress eller psykisk ohälsa blir inte alltid sjukskrivna.
Stressade medarbetare blir mindre kreativa och produktiva, något som i slutändan drabbar företaget i form av minskad produktivitet och lönsamhet.

Stressprevention är en investering, som gör att medarbetarna mår bättre och orkar att prestera bättre på arbetet.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter (AFS 2015:4), syftar till att skärpa bestämmelserna kring den sociala och organisatoriska miljön på arbetsplatsen.
Föreskrifterna ska även reglera förebyggande åtgärder och hanteringen av den befintliga arbetsbelastningen, i syfte att motverka ohälsa.

Vem på ert företag har kunskap om vad som orsakar stress hos individer och hur man kan arbeta förebyggande på arbetsplatsen?
 

 

 

Mind for Life kan hjälpa er att minska stress och få friskare medarbetare som presterar bättre på arbetet.

Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna. Det kapitalet måste vårdas för att inte förstöras. En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och hitta nya lösningar. Dessutom har alla hjärnor fötter som kan traska iväg till konkurrenterna.” - Professor emeritus Lennart Levi  -  

 

Om AnnikaThimberg


 

Efter mer än 20 år som global marknadsförare inom det privata näringslivet, bytte Annika karriär till stresscoach, hälsostrateg och mindfulnessinstruktör.
 

Annika är en inspirerande föreläsare och coach som på ett tydligt och konkret sätt ger er verktyg för att preventivt hantera stress för individen och i organisationen.
 

Jag är utbildad folkhälsovetare, hälsocoach och mindfulnessinstruktör och har egen erfarenhet av stress och utmattningssyndrom. Mina egna erfarenheter av stress och utmattningssyndrom har givit mig insikter i hur man på bästa sätt kan hantera stress och återta kontrollen över sitt liv.

 

 


 

Utbildningar  
Hälsocoach, Examen i Folkhälsovetenskap Skövde Högskola
Arbetsmiljö och stressfysiologi Luleå Tekniska Universitet
Mindfulnessinstruktör, steg 1 Mindfulnesscenter AB
Mindfulness på arbetsplatsen Mindfulnesscenter AB
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) stresshantering Livskompass, Fredrik Livheim AB
Kommunikation och Ledarskap Dale Carnegie
Internationell marknadsekonom IIU, Institutet för Internationell Utbildning