Varje pling nöter på mötet

Vår möjlighet att ständigt vara nåbara, uppkopplade och arbeta var som helst och när som helst, har förändrat vårt sätt att arbeta och vår psykosociala arbetsmiljö.
Det ger oss självklart fantastiska möjligheter, men det innebär också en ökad stress och även ineffektivitet. Hur kan vi skapa en arbetsmiljö som är hållbara för oss och som gör att vi är närvarande och effektiva?

 

Ett flertal studier visar att effektiviteten minskar när kontoret blir mer mobilt och de gränslösa arbetsformerna ökar. Det ställer krav på organisationen att det finns tydliga riktlinjer för hur vi ska arbeta, grundläggande strukturer och processer.  

Mind for Life ger er tips på hur ni kan arbeta mer "workful och mindful" och vara mer i närvarande och effektiv i ert arbete.

  1. Ta inte med dig mobilen till mötet.
  2. Stäng av pushmeddelanden och signaler.
  3. Ha bestämda tider när du läser mail och sms.
  4. Ta en digital paus. Stäng av och koppla ner.