En skogspromenad ger din kropp och själ balans

Flera vetenskapliga studier visar att genom att vistas i naturen uppstår flera positiva effekter, som exempelvis

  • Pulsen går ner.
  • Blodtrycket sjunker.
  • Stresshormonerna minskar.
  • Sömnen förbättras.

Det allra bästa är att gå ut i en ljus lövskog.

 

Vad är det i naturen som verkar avstressande?

Att vistas i naturen påverkar oss människor på flera olika sätt. Att lyssna på fågelsång, vindarnas sus i trädkronorna och vågornas skvalp verkar avstressande för oss människor.
Vad beror det på?
Människan är anpassad för att leva i naturen och det gör att vår hjärna är utvecklad för att fungera bäst i den miljön. I naturen upplever vi att vi är i vårt "rätta element" och hjärnan signalerar att här trivs jag bäst och därmed aktiveras vårt lugn-och-ro system.

Effekten av att vistas i naturen sitter i minst 1 vecka. Så planera in en promenad i naturen minst 1 gång i veckan för att främja din hälsa!