Att kunna sätta sina egna gränser har blivit allt viktigare i den värld vi lever i. För att kunna ha en hållbar balans mellan jobb och fritid är det viktigt att kunna sätta gränser, både för sig själv och gentemot andra.

Våra liv blir allt mer gränslösa, och arbete och fritid tenderar att flyta ihop. Vi är ständigt nåbara och svarar på telefon, sms, mejl på alla tänkbara tider av dygnet.
I vårt mer flexibla, induvidualistiska och digital värld betyder det att vi som individer har stor nytta av att kunna känna av var mina gränser går och att kunna sätta gränser både inåt - mot oss själva och utåt - mot andra.

Fundera över
Hur tillgänglig vill jag/ kan jag vara?
Var tydlig i din kommunikation
Sätt rimliga gränser för din ambitionsnivå 

En bok som ger bra verktyg att lära sig att sätta gränser är;

Att sätta gränser för sig själv och andra - Åsa Kruse
Den här boken hjälper dig att kartlägga dina egna mönster, varvat med övningar, exempel, verktyg och fakta