Aktivitetsbaserade kontor - ABW är mycket vanligt idag och något av en trend i samhället. Det innebär ekonomiska fördelar för organisationen, men när man planerar att införa det så är det viktigt att ha ett antal aspekter i åtanke.

Både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas när aktivitetsbaserade kontor införs.

Tysta zoner - Tysta rum
Arbetslivet idag ställer allt högre kognitiva krav. Vi ska lägga saker i arbetsminnet, lösa problem, koncentrera oss etc. När man har fullt upp med att fokusera är det svårt att sortera bort ljud. Koncentrationskrävande uppgifter kräver tystnad, se till att det finns rum eller zoner där det är helt tyst och medarbetare kan arbeta koncentrerat.

Organisation - ledarskap - medarbetarskap
Att arbeta i aktivitetsbaserade kontor kräver mer av den individuella medarbetaren, ex att planera dagens arbete. Ett ökat självledarskap påverkar även ledarskapet och det kan behövas fler och tätare avstämningar med medarbetarna. Man kan också behöva komma överens om hur man skall hålla den sociala arbetsmiljön på ett bra sätt,  genom att komma överens om tid, sätt och plats att mötas både på raster och i arbetet. 

Planering är A & O
Förändringsarbetet är viktigt både före och efter inflyttning.  En annan viktig del är att diskutera de gemensamma spelreglerna.

Till sist kan man konstatera att ett aktivitetsbaserat kontor inte automatiskt leder till ökad fysisk aktivitet.